دست نوشته های یک راننده اتوبوس

#قانون #سامانه-سپهتن

به نام یزدان پاک 


با سلام


بحثی که بین رانندگان به عنوان شکایت ،  این روزها بسیارمطرح میشود نصب سامانه سپهتن و رعایت دقیق برخی موارد در رانندگی است .

اما در این خصوص نظر بنده مثبت است چراکه رعایت قوانین در هر شرایطی باعث سلامت جامعه و متعاقب آن سلامت فردی خواهد شد .

حال چرا برخی و یا بهتر بگویم بیشتر رانندگان با این مورد و یا موارد مشابه مشکل دارند ، ریشه در ساختار ناصحیح خرده مالکان در بخش حمل و نقل است ، مالک خودرو بدلیل صرفه جویی در بخش هزینه سعی در بکار گیری تعداد کمتر رانندگان دارد ، مسلما در این شرایط رانندگانی مشغول بکار خواهند شد که با شرایط مالک مورد نظر سازگار بوده و به قول معروف دم نزنند .

از طرفی سیستمی که چنین قوانینی را تصویب و نهادی که مسئول اجراست ، بخش میانی را به امان خدا رها کرده و نقطه ی انتهایی بخش حمل و نقل ، که راننده میباشد را نشانه رفته . در صورتیکه مثلا برای اجر ای صحیح قوانین باید پلکانی و دقیق برنامه ریزی شود . چرا باید اتوبوس و یا کامیونی با بیش از 8 ساعت مسیر با یک راننده از مبدا حرکت کند؟ چرا برنامه ریزی نشده قبل از حرکت هر دو راننده ملزم به ثبت مشخصات در سامانه باشند؟ و ده ها چرای دیگر که همگی باعث رشد و تعالی در بخش حمل و نقل و ایجاد اشتغال و از همه مهمتر پایین آوردن تعداد حوادث خواهد شد .

به نظر بنده سیستم و یا سامانه ی سپهتن علیرغم ایراداتی که به آن وارد است بسیار کارآمد است و توانایی بهینه سازی ساختار حمل و نقل را داراست .

z174d6b9265z23qa29yf21dl.html بیشتر بخوانید:http://www.traffiset.ir/mypages/url/